+43 (1) 346 999 90 09
  • Facebook
  • YouTube
  • Telegram
برای سرمایه گذاران

برای کسب درآمد در بازارهای FOREX و CFD می توانید نه فقط به طور مستقیم به انجام معاملات اقدام کنید، بلکه سرمایه خود را در حساب مدیریتی (PAMM) سرمایه گذاری یا از امکانات سرویس تجارت خودکار استفاده نمایید.

در عین حال شما با انتخاب مناسب ترین شکل، شرایط و مدت سرمایه گذاری کماکان توانایی کنترل تمام سرمایۀ خود را در دست خود حفظ می کنید.

حساب مدیریتی پم (PAMM)

حساب مدیریتی پم (PAMM) فرصتی است برای استفاده از خدمات معامله گر مدیر آن حساب که هم سرمایۀ خود و هم موجودی حساب های معاملاتی سرمایه گذاران را در معاملات خود درگیر می نماید.

حق العملی از پیش تعریف شده تنها در صورت حصول سود به مدیر حساب پم پرداخت می گردد. سود حاصله به تناسب سهام سرمایه گذاران بین آنها توزیع می شود.

اطلاعات بیشتر

سرویس "تجارت خودکار" به شما اجازه می دهد اعمال معامله گران دیگر را که برای مدتی طولانی به طور ثابت عملکرد مثبت دارند کپی برداری نمایید. برای سرمایه گذار لازم نیست روند معاملاتی را مواظبت نماید یا سرمایۀ خود را به اشخاص ثالثی واگذار کند، تمام معاملات به صورت خودکار در حساب معاملاتی وی صورت می پذیرند. برای انتخاب مناسب ترین تأمین کنندۀ سیگنال تجاری سیستم ویژۀ رتبه بندی موجود است.

اطلاعات بیشتر
Important notice
By clicking "Continue" you will be redirected to the website operated by FIBO Group Holdings Limited, a company registered in Cyprus and regulated by CySEC. Click "Cancel" to remain on this page.